2018 Yılında SPK Tarafından İdari Para Cezası Verilen Aracı Kurumlar

Aşağıdaki tabloda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Aracı Kurumlara uygulanan İdari Para Cezaları toplulaştırılarak gösterilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere SPK tarafından en çok ceza verilen kurum 442.899 TL ile Garanti Yatırım olmuştur. Toplam 10 adet şirkete verilen cezalar 3-4 şirket dışında çok sınırlı kalmıştır.

Para cezasına neden olan eylemlere de yer verilen listeye bakıldığında çok farklı nedenlerle yaptırım uygulandığı görülmektedir. Özellikle Forex’e ilişkin olarak da farklı fiyat sunmadan kaynaklanan işlemler nedeniyle şirketlere cezalar verilmiştir.

Bu anlamda tablonun Sermaye Piyasası paydaşlarından özellikle Yatırımcılara ve Aracı Kurum Yöneticilerine yol gösterici olmasını temenni ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir