2019 yılında Aracı Kurumlara Verilen Cezalar

Aşağıdaki tabloda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Aracı Kurumlara uygulanan İdari Para Cezaları toplulaştırılarak gösterilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere SPK tarafından en çok ceza verilen kurum 2.074.402 TL ile Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olmuştur.

Geçen sene toplam 12 adet şirkete para cezası uygulanmışken bu sene bu rakam artarak 19 Aracı Kurum’a İdari Para Cezası verilmiştir.

Para cezasına neden olan eylemlere de yer verilen listeye bakıldığında çok farklı nedenlerle yaptırım uygulandığı anlaşılmaktadır.  Bu sene özellikle şirketler iç kontrol, denetim ve Forex konularında yaptıkları ihlallerle idari işleme tabi tutulmuşlardır. Bu kapsamda yatırımcıların söz konusu şirketlerle olan ilişkilerinde bu hususları da dikkate almaları önem arz emektedir.

Bu anlamda tablonun Sermaye Piyasası paydaşlarından özellikle Yatırımcılara ve Aracı Kurum Yöneticilerine yol gösterici olmasını temenni ederim.

ARACI KURUM İPC UYGULANMASINA NEDEN OLAN EYLEM VERİLEN CEZA TUTARI – TL TOPLAM İDARİ PARA CEZASI
INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Aracı Kurum tarafından müşterilere mevzuatta belirlenenden daha yüksek kaldıraç oranıyla işlem yaptırılması 52.098 2.074.402
Şikayet konusu kaldıraçlı alım satım işleminde, fiyat ve alım satım fiyat farkının piyasa koşulları ile uyumlu olmaması 100.000
Organizasyon yapısında, teftiş ve iç kontrol birimlerinde münhasır olarak personel istihdam edilmemesi 100.000
Dışarıdan hizmet alımına ilişkin uygulamalarda mevzuatta belirlenen esaslara ve düzenlemelere riayet edilmemesi 478.846
Yurt dışında yerleşik kuruluşlar lehine tanıtım/pazarlama yapılması 478.846
Bilgi İşlem Altyapısına İlişkin İlkeler’e aykırılık teşkil eden uygulamalar 478.846
Elektronik işlem platformundaki bazı kayıtların muhasebe kayıtlarında yer almaması ve inceleme konusu müşterilerin bakiye bilgilerinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye bildirilmemesi 100.000
Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili olarak yatırımcılarla sözlü ve her türlü elektronik ortamdaki iletişimlerin saklanmaması 100.000
Üç ay içerisinde iki defadan daha fazla bildirim limiti üzerinde nakit ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşteriler hakkında Borsa’ya bildirim yapılmaması. 185.766
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İncelemeye konu yatırımcı hesabında; personelin, güvenin kötüye kullanılması suçu kapsamında soruşturma yapılmasını gerektiren işlemler ile talimatsız işlemlerin yürütülmüş olması 338.088 676.176
İç denetim sisteminin Aracı Kurum’un faaliyetlerinin kapsam ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte sürdürülmemesi. 338.088
VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti yapıldığına dair Kurulumuza bildirimde bulunulmaması. 208.392 363.309
Bazı yatırımcıların nakit teminat yatırma ve çekme işlemlerinde düzenlenen belgelerin usulüne uygun olmaması. 26.049
Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteri hesabına teminat yatırılmasına ilişkin aykırılıklar. 24.672
Bir müşterinin izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulabileceğine dair emareler oluşmasına karşın Aracı Kurum tarafından araştırma yapılmaması ve Kurula herhangi bir bildirimde bulunulmaması. 104.196
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnceleme konusu işlemlerde iç kontrol sistemi düzenlemelerine aykırılıklar 100.000 250.000
İnceleme konusu işlemlerde iç kontrol sistemi düzenlemelerine aykırılıklar 150.000
IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde fiyatların ve bazı tarihlerdeki işlemlerin zaman damgası ile saklanması uygulamasına aykırılıklar. 27.047 203.503
Şikayet konusu kaldıraçlı alım satım işleminde, fiyat ve alım satım fiyat farkının piyasa koşulları ile uyumlu olmaması 27.047
Aracı Kurum tarafından müşteri emirlerinin piyasada mümkün olan iyi sonucu verecek şekilde gerçekleştirilmemesi. 26.049
İnceleme döneminde iç kontrol düzenlemelerine aykırı uygulamalar. 74.016
İnceleme döneminde teftiş faaliyeti hükümlerine aykırı uygulamalar 49.344
GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde, inceleme dönemi itibarıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen bazı müşteriler için fiyat yenilemesi hükümlerine aykırı uygulamalar. 54.094 169.018
Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde belirli kur ve parite hedeflerine yer verilmesi. 114.924
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnceleme döneminde müşteri tanıma kuralına aykırı uygulamalar. 74.016 148.032
İnceleme döneminde, hesap ilişkisi içine girilen kişi ve kurumlar hakkında gerekli araştırmaların yapılmaması ve Kurula bildirimde bulunulmaması. 49.344
İnceleme döneminde iç kontrol düzenlemelerine aykırı uygulamalar. 24.672
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Zamanaşımı süresinin tam ve doğru şekilde tespit edilememesi. 92.883 92.883
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Zamanaşımı süresinin tam ve doğru şekilde tespit edilememesi. 92.883 92.883
ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde fiyatların zaman damgası ile saklanması uygulamasına aykırılıklar. 27.047 80.143
Kaldıraçlı alım satım işlem platformunda kullanılan program, modül ve eklentilerin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne bildirilmesi yükümlülüğüne aykırılık. 27.047
İnceleme konusu işlem fiyatlarının genel piyasa koşullarıyla uyumlu olmaması 26.049
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnceleme döneminde müşteri tanıma kuralına aykırı uygulamalar. 24.672 49.344
İnceleme döneminde, hesap ilişkisi içine girilen kişi ve kurumlar hakkında gerekli araştırmaların yapılmaması ve Kurula bildirimde bulunulmaması. 24.672
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Gerekli faaliyet izni olmaksızın ihraççı şirket ile halka arza aracılık sözleşmesi imzalanması 38.308 38.308
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş Aracı Kurumun müşteri nakitlerinin değerlendirilmesi uygulamalarındaki mevzuata aykırılıklar 38.308 38.308
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. İnceleme konusu müşteri hesabında limit aşımına ilişkin uyarıların üretilmemesi. 30.961 30.961
İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Borsa Para Piyasası işlemlerinden alınan komisyonlarla ilgili olarak müşterilerin bilgilendirilmesindeki mevzuata aykırılıkla 30.961 30.961
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırımcının sözlü nitelikteki emirlerinin Aracı Kurum tarafından kayıt altına alınmamış olması. 30.961 30.961
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde fiyatların zaman damgası ile saklanması uygulamasına aykırılıklar. 27.047 27.047
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şikayet konusu kaldıraçlı alım satım işleminde, fiyat ve alım satım fiyat farkının piyasa koşulları ile uyumlu olmaması. 26.049 26.049
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. İç denetim sistemi ile ilgili eksiklikler. 22.407 22.407

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir