Dilekçeler

Şikayet başvurusunda izlenmesi gereken aşamalar aşağıdadır. Şikayetler bu aşamaların izlenmesi gerekmektedir.

1. Aracı Kurum’a şikayet iletilmeli

2. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne başvuru yapılmalı.

3. Son aşamada SPK’ya başvuru yapılmalı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne başvuru yaparken kullanılacak form için adres: TSPB_Hakem-Heyeti_Uyuşmazlık_Başvuru_Formu

Tüm bu aşamalarda kullanılacak dilekçe örnekleri için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.
Bize Ulaşın