2016 yılında İdari Para Cezası Verilen Aracı Kurumlar-Toplu Halde

SPK tarafından FOREX işlemlerine ilişkin 2016 yılında Aracı Kurumlara verilen cezalar SPK‘nın sitesinden tek tek toplanarak hesaplanan rakamlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu tabloya göre FX işlemlerine ilişkin en çok İPC Tera Menkul Değerler’e uygulanmış, onu sırasıyla Işık ve Invest-AZ ile Anadolu Yatırım izlemiştir.

[table “3” not found /]

Yukarıdaki tabloya ek olarak SPK tarafından diğer sermaye piyasası işlemlerine ilişkin olarak Aracı Kurumlara verilen cezalar eklenmiş ve aşağıdaki tablo elde edilmiştir. Bu sonuca göre A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. en çok İPC uygulanan Aracı Kurum olup; onu sırasıyla Venbey ve Oyak izlemektedir. A1 capital’in bu rakamındaki en büyük neden 2016’nın Ocak ayında verilen 280.091 TL tutarındaki Yüklenim yoluyla aracılık edilen halka arzlarda mevzuata aykırı olarak kredili işlem yapılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmasına ilişkin İPC’dir.

[table “2” not found /]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir